Premium Dog Food Made in Germany

Hållbarhetsinitiativ

Vårt engagemang och ansvar sträcker sig längre än matskålen.

Interquell Petfood har stått för hälsosamt och varierat djurfoder i generationer och tar ansvar för människor, djur och miljö.
Vi älskar djur och respekterar naturen. Det är därför vi vill göra det möjligt för varje husdjur att leva ett långt, hälsosamt och lyckligt liv. Varje dag arbetar vi för att producera ett artanpassat, hållbart djurfoder. Och under vårt arbete vill vi lämna minsta möjliga ekologiska fotavtryck. Råvarorna från produktionsdjur köper vi främst in regionalt. Vi utvecklar även nya produkter med alternativa proteinkällor som insekter. Vi stödjer aktivt djur- och artskydd och fokuserar på innovativa projekt för skydd av hus-, produktions- och vilda djur. Vi uppmuntrar även användning av kontorshundar. På vårt huvudkontor i Wehringen bidrar redan 21 hundar till en trevlig arbetsmiljö.

Av övertygelse ...

... vill vi vara ett hållbart företag


Geschäftsführer Georg Müller mit einem Tierschutzhund im Grünen

Georg Müller VD

Som familjeföretag i tredje generationen tar vi vårt ansvar och vill ge ämnet hållbarhet på Interquell Petfood en strategisk inriktning. Vårt hållbarhetsinitiativ är ett integrerat koncept och en central motor för en dynamisk och framgångsrik företagsutveckling med målet en mer hållbar framtid.

Andreas Müller, projektledare för hållbarhetsinitiativet

Som en del av den unga generationen i vårt familjeföretag är hållbar utveckling i harmoni med vår planet och vårt samhälle väldigt viktigt för mig. Denna stora och generationsöverskridande utmaning måste nu tacklas steg för steg. På så sätt vill vi leva upp till vårt ansvar gentemot våra kunder och medarbetare, husdjuren, men givetvis även alla andra intresseorganisationer och kommande generationer.

Nachhaltigkeitsexperte im Hause Interquell: Andreas Müller mit zwei Hunden unter einem Baum
Nachhaltigkeitsexperte im Hause Interquell: Andreas Müller mit zwei Hunden unter einem Baum

Andreas Müller, projektledare för hållbarhetsinitiativet

Som en del av den unga generationen i vårt familjeföretag är hållbar utveckling i harmoni med vår planet och vårt samhälle väldigt viktigt för mig. Denna stora och generationsöverskridande utmaning måste nu tacklas steg för steg. På så sätt vill vi leva upp till vårt ansvar gentemot våra kunder och medarbetare, husdjuren, men givetvis även alla andra intresseorganisationer och kommande generationer.

Av kärlek till miljön ...

... startade vi ett hållbarhetsinitiativ

Eine Glückskatze und ein Hund laufen gemeinsam über eine grüne Wiese
Eine Glückskatze und ein Hund laufen gemeinsam über eine grüne Wiese

Exempel på miljöskyddsåtgärder hos Happy Dog

Ekologiskt luftfiltersystem

Filtrering av frånluft från produktionen

Genom att bygga ett ekologiskt luftfiltersystem kan vi rena frånluften från produktionen ekologiskt. Den varma frånluften från produktionshallarna, som luktar hundfoder, leds in i en bädd av träflis. Detta kyler luften naturligt och filtrerar den så att endast frisk, ren luft kommer ut i slutändan. En luktförorening av vår miljö kan därigenom undvikas.

Bioluftfilteranlage in Wehringen, die die warme, intensiv riechende Abluft aus der Produktion abkühlt und deren Geruch neutralisiert
Ein Container voll mit Kartons und Papier

100% återvunnet papper

Reducerat förpackningsmaterial

Alla våra kartongförpackningar är gjorda av 100% oblekt och lösningsmedelsfritt återvunnet papper och är därför fullt återvinningsbart. Vi använder enbart miljövänliga material och minskar materialtjockleken på våra foderförpackningar så långt det är möjligt.

100% återvunnet papper

Reducerat förpackningsmaterial

Alla våra kartongförpackningar är gjorda av 100% oblekt och lösningsmedelsfritt återvunnet papper och är därför fullt återvinningsbart. Vi använder enbart miljövänliga material och minskar materialtjockleken på våra foderförpackningar så långt det är möjligt.

Ein Container voll mit Kartons und Papier