Premium Dog Food Made in Germany

Rätt portion kött

Medan vissa hundägare utfodrar sina hundar vegetariskt, matar andra sina fyrbenta vänner uteslutande med kött.

Många rör sig dock mellan dessa två extrema näringsformer och du kanske också undrar hur mycket kött din hund egentligen behöver. Här kan du ta reda på hur en balanserad kost ser ut för hundar och vilken roll kötthalten spelar i den.

Hur mycket kött behöver min hund egentligen?

”Hunden behöver kött!” – den meningen har du säkert hört från andra hundägare. Det är korrekt att hunden härstammar från vargen och att vargar till stor del livnär sig på kött. Men det är också sant att dagens tamhundar inte längre är vargar. För mellan utvecklingen från varg till hund ligger många tiotusentals år, under vilka de har anpassat sig till andra omständigheter och behov. Speciellt när det kommer till energibehov skiljer sig de flesta hundar avsevärt från sin gemensamma förfader. Det är mycket troligt att din hund inte längre behöver tillryggalägga 50 kilometer om dagen för att ströva genom sitt territorium eller leta efter byten. En typisk familjehund går sällan mer än sju till åtta kilometer om dagen. Därför behöver din hund vanligtvis en måttlig energitillförsel med mindre fett och mer protein. Ett balanserat förhållande mellan kött, kolhydrater och fibrer är särskilt viktigt.

Men vad betyder egentligen kötthalt i hundfoder?

Visste du att termen kötthalt inte är vetenskapligt definierad? Detta leder till olika deklarationer på förpackningen. Men varför är det så? Utöver den ursprungliga kvantiteten (ren köttmängd eller total mängd färska ingredienser från djuret) är det avgörande vid angivelsen av andelen kött om färskt kött eller torkade råvaror används. Färskt kött och slaktbiprodukter består i genomsnitt till 70 % av vatten. Det mesta av vattnet försvinner under uppvärmningsprocessen vid tillverkningen av torkat kött. Cirka 30 % torkat kött blir kvar. Detta kan transporteras och lagras på ett miljövänligare och hållbarare sätt. Vid bearbetning av färskt kött bearbetas det omedelbart utan föregående torkningsprocess. Vattenhalten i köttet avlägsnas först under torrfodertillverkningsprocessen. En seriös angivelse på foder definierar ”köttinnehållet” som andel animaliskt protein av hundfodrets totala protein.
Så det blir snabbt tydligt varför det är svårt att jämföra de kötthalter som anges. Särskilt när det gäller hundfoder, som baseras på torkade råvaror, är specifikationen av kötthalten betydligt lägre. För torkat kött har extremt låg vattenhalt. Även om endast färska råvaror används i tillverkningen av hundfoder så blir bara den torkade delen kvar till slut. För att du ska kunna jämföra hundfoder från olika tillverkare gällande halten animaliskt protein skulle alltså den torkade andelen behöva deklareras enhetligt. Men speciellt för torrfoder kan tillverkarna använda olika värden för deklarationen av ingredienserna. Då kan det vid första anblicken verka som att ett visst hundfoder har mer kött än en annan produkt. Dels är det avgörande vad som kallas kött: Är det rent kött eller den totala mängden färska ingredienser från djuret? Dels är det relevant om ingredienserna bearbetas färska eller torkade. Vi på Happy Dog anger uteslutande den verkliga andelen torkat kött. Det betyder att kötthalten i våra produkter i verkligheten är mycket högre än vad den ser ut vid första anblicken.

Köttinnehållet i Happy Dog-hundfoder

Till våra foder använder vi kött och näringsrika slaktbiprodukter från nyslaktade och livsmedelsklassade djur. Vi säkerställer bästa kvalitet på våra animaliska råvaror. För hunden är det viktigt att andelen animaliska proteiner eller kött är betydligt högre än andelen vegetabiliska proteiner. På Happy Dog står det animaliska proteinet för upp till 90 % av det totala proteinet. Upptäck variationen av Happy Dog-torrfodertyper här.

Die richtige Portion Fleisch

Fleisch und wertvolle tierische Proteine in bester Qualität sind der wichtigste Bestandteil in unserer Tiernahrung. 
In der Happy Dog Trockennahrung liegt dieser Anteil am Gesamtprotein bei bis zu 90 %

Rätt portion kött

Kött och värdefulla animaliska proteiner av bästa kvalitet är den viktigaste ingrediensen i våra foder.
Happy Dog torrfoder ligger denna andel av det totala proteinet på upp till 90%

Hundvåtfoder med hög kötthalt

Naturligtvis har även vårt hundvåtfoder en hög kötthalt och förser din älskling med allt den behöver.Vårt Happy Dog-våtfoder med stor mängd kött finns i 10 olika sorter. Så det finns med säkerhet något som faller din hund i smaken!

Spannmålsfritt hundfoder med hög kötthalt

Har din hund en mycket känslig mage eller har din veterinär diagnostiserat en foderintolerans? Då kan de många spannmålsfria sorterna från Happy Dog vara det rätta för din älskling. Naturligtvis ser vi även med vårt spannmålsfria torrfoder till att din hund får tillräckligt med kött. Många sorter är baserade på en animalisk proteinkälla (singelprotein) och är tillverkade med potatis utan spannmål. Har din hund potatisintolerans? Även här kan vi hjälpa till: för Happy Dog Sensible Piemonte eller Mini Piemonte använder vi italienska kastanjer som exklusiv kolhydratkälla. Upptäck vårt spannmålsfria hundfoder här.

Jämför torr- och våtfoder – så här fungerar det!

Som redan nämnts gör skillnaden i vattenhalt mellan torr- och våtfoder det svårt att jämföra näringsinnehåll, såsom proteininnehåll. En meningsfull jämförelse är endast möjlig genom att bestämma den så kallade torrsubstansen (ts) – det vill säga mängden näringsämnen i 100 procent torkat tillstånd.

Exempelberäkningen visar hur du jämför näringshalterna:
Jämförelse av proteininnehållet i två njurdieter, A (torrfoder) och B (våtfoder)
Njurdiet B (våtfoder) innehåller:
10 % fukt, 12,5 % råprotein. 100 % originalfoder – 10 % vatten = 90 % ts.
12,5 (råprotein): 90 (ts) x 100 = 13,8 % råprotein i ts
Njurdiet B (våtfoder) innehåller:
61 % fukt med 6,8 % råprotein. 100 % originalfoder – 61 % vatten = 39 % ts.
6,8 (råprotein): 39 (ts) x 100 = 17,4 % råprotein i ts

Exemplet förtydligar att våtfodret innehåller betydligt mer protein än vad det först verkar. Det är därför viktigt att konvertera på motsvarande sätt om du vill jämföra våt- och torrfoder.